DE 10 PRINCIPES VAN FAIRTRADE

Fairtrade de 10 beginsels

Er is zoveel meer in fairtrade dan eerlijke lonen. Eerlijke prijzen en scholing voor de kids.
Dat is zeker waar als je fairtrade koopt.
Maar wist je dat je veel meer zorgt, geeft en ontvang? Nog veel meer om je goed over te voelen. Voor iedereen die alles uit het leven wilt halen. De 10 principes van fairtrade handel uitgelegd.

Het is inderdaad een kwestie van principes. Voor mij dan. Fairtrade overstijgt meer dan een eerlijk loon voor je medemens. Het is een manier van leven.
Op een bepaalde manier verbonden aan een ander die je niet kent. Die je dezelfde kansen gunt zoals ik die zelf heb gehad.
Als kind zorgeloos naar school. De keuze van wat ik later worden wil. De wereld ligt voor je open. Zonder druk of dwang naar een beroep wat me niet ligt.

Wat is fairtrade precies?

Fairtrade. Je vindt het bij bananen, koffie en sokken. Fijn, dat betekent dat we er mee bezig zijn. In de supermarkt kan je er niet omheen. Het wordt rijkelijk aangeprezen. En inmiddels is het een afgezaagde term. Zo’n woord waarbij je niet meer nadenkt over de betekenis. Over de inhoud van fairtrade.
Ik ben benieuwd en deed een klein onderzoek in mijn omgeving. Een willekeurige selectie uit mijn contactlijst. Een selectie die de Nederlandse bevolking enigszins vertegenwoordigen.
Heerlijk jong.
Of oud en wijs.
Studerend.
En hard werkend.
Met duurzaamheid bezig of juist niet.
Genietend van het leven of er nog aan moeten beginnen.

Ik stelde ze 2 vragen.

Waar denk jij aan bij fairtrade?

En ken je de 10 principes van fairtrade?
Het verrast met toch.
De meesten denken bij fairtrade aan goede lonen voor de werknemers. Eerlijke producten, eerlijke prijzen. Duurzame producten.
Zoals ik had verwacht.

Het valt me op dat niemand uit dit onderzoek het milieu noemt. Al wordt er wel hergebruik genoemd. En dat fairtrade erg belangrijk is. Dat werd er door een aantal mensen met uitroeptekens bijgezet.
Het kan ook anders.
Van twee oudere mensen in de tachtig hoorde ik dat ze het woord niet kenden. ‘Het zal wel met onze leeftijd te maken hebben’.
Ik glimlach als ik het lees.

Op de tweede vraag kreeg ik een nee. Oeps. Die 10 principes van fairtrade handel. Dat is geen algemene kennis dus.
Op één uitzondering na die er weleens van gehoord had, maar het op zou moeten zoeken voor de inhoud.

Ook al voldoet mijn onderzoek bij lange na niet aan de eisen van het Centraal Bureau van de Statistiek. Toch zou je er wat nuttigs uit kunnen halen. Die 10 principes mogen wel wat gepromoot worden.
Toch vind ik het niet zo gek dat niemand het weet. De WFTO maakt er geen reclame voor. Maar dat is het niet, denk ik.
Je weet wat fairtrade is. Eerlijke producten en prijzen. Dus waarom zou je je verdiepen in iets wat je al weet? En ik geef je gelijk.

Voor jou een reden om nu te stoppen met lezen. Voor diegene die nieuwsgierig zijn en alles uit het leven willen halen. Een reden om door te lezen.

De 10 principes van de WFTO

De World Fair Trade Organization heeft 10 principes opgesteld waaraan eerlijke handel aan moet voldoen. Bekend onder de 10 beginsels van fairtrade. De eerste vind ik de mooiste. Die gaat over kansen in het leven.

Beginsel 1: Kansen voor economisch gemarginaliseerde producenten

Een kans dus voor kleine bedrijven. De producent krijgt zeggenschap. Kleine bedrijven worden economisch zelfvoorzienend en zijn zelfstandig.
Door deze steun krijgen ze inkomenszekerheid. Dat stelt hen in staat om investeringen te durven maken.

Beginsel 2: Transparantie en verantwoordelijke verantwoording

Open en eerlijk over de manier van bedrijfsvoering. Commerciële relaties worden benoemd. Het bedrijf is zelf verantwoordelijk voor zijn woorden en daden en zorgt voor de privacy van werknemers en relaties.
Besluitvorming gaat weloverwogen en eenieder die ermee te maken heeft, wordt betrokken hierin. De lijnen voor communicatie zijn kort en staan open. Op alle niveaus. De directeur is eenvoudig te bereiken voor iedere werknemer.

Beginsel 3: Eerlijke handelswijze

Er is zorg voor deze kleine producenten. De winst wordt niet tot op het hoogste niveau gedreven ten koste van hen. Het welzijn van de producent staat voorop. Op sociaal, economisch en ecologisch vlak.
Als organisatie kom je je afspraken na.
Het werkt door in de hele keten. Ook leveranciers respecteren contracten en leveren op tijd met de juiste kwaliteit.
Als inkoper is je vooruitbetaling zonder rente. Je betaald op tijd en wat is afgesproken. De betaling wordt direct doorgegeven aan de boeren of makers.

Je voelt je solidair met je zakelijke relaties. Als inkoper switch je niet tussen producenten zodat oneerlijke concurrentie ontstaat.

Je erkent en beschermt de culturele identiek van de producent. Tradities worden gerespecteerd.

Beginsel 4: Eerlijke betaling

Je betaalt wat is afgesproken. De werknemers ontvangen een aanvaardbaar loon. De hoogte is afhankelijk van de locatie. Een eerlijke betaling bestaat uit eerlijke prijzen en eerlijke lonen die in overeenstemming met alle partijen zijn overeengekomen. Mannen en vrouwen zijn gelijk.
Een eerlijk loon is een lokaal leefbaar loon. Voldoende om een behoorlijke levensstandaard te betalen voor de werknemer en familie.
Hieronder vallen voedsel, water, huisvesting, onderwijs, gezondheidszorg, vervoer, kleding en andere essentiële behoeften.

Beginsel 5: Geen kinderarbeid en dwangarbeid

Je houdt je aan het VN-Verdrag inzake de Rechten van het Kind en de nationale / lokale wetgeving. Er is geen dwangarbeid in het personeelsbestand of leden of thuiswerkers.
Dit geldt ook voor organisaties die via producentengroepen kopen. De hele keten is vrij van kinderarbeid en dwangarbeid.
Iedere betrokkenheid van kinderen bij het leren van een tradiotionele kunst of ambacht wordt altijd openbaar gemaakt en gecontroleerd en heeft geen nadelige invloed op het welzijn van de kinderen. Op  hun veiligheid, educatieve vereisten en behoefte aan spel.

Beginsel 6: Inzet voor non-discriminatie en gelijkheid

Er is geen discriminatie bij aanwerving, beloning, toegang tot opleiding, promotie of pensionering op basis van ras, nationale afkomst, religie, handicap, geslacht, seksuele geaardheid, vakbondslidmaatschap, politieke overtuiging, hiv/aids-status of leeftijd.

Mannen en vrouwen zijn gelijk en hebben beide toegang tot alle functies. Ze krijgen gelijk loon voor gelijk werk.
Er wordt rekening gehouden met de bijzondere omstandigheden van zwangere vrouwen en moeders die borstvoeding geven.
De werknemers hebben het recht om vakbonden naar hun keuze op te richten en er lid van te worden.

Beginsel 7: Zorgen voor goede arbeidsomstandigheden

De organisatie zorgt voor een veilige en gezonde werkomgeving voor medewerkers en/of leden. Het voldoet minimaal aan de nationale en lokale wetten en ILO-conventies over gezondheid en veiligheid.
Werktijden en voorwaarden voor medewerkers en/of leden (en eventuele thuiswerkers) voldoen aan deze regelgeving.

Fair Trade-organisaties zijn zich bewust van de gezondheids- en veiligheidsomstandigheden in het werk. Ze hebben hierin zorg voor de medewerker en geven bescherming.

Beginsel 8: Capaciteitsopbouw bieden

De organisatie probeert de positieve ontwikkelingseffecten voor kleine, gemarginaliseerde producenten te vergroten via eerlijke handel.

De organisatie ontwikkelt de vaardigheden en capaciteiten van haar eigen medewerkers of leden.

Beginsel 9: eerlijke handel bevorderen

Dit beginsel gaat over bewustwording. Bewustwording van de noodzaak van gerechtigheid in de wereldhandel.
Het pleit voor de doelstellingen en activiteiten van Fair Trade volgens de reikwijdte van de organisatie. De organisatie verschaft haar klanten informatie over zichzelf. De producten die het op de markt brengt. En de producentenorganisaties of leden die de producten maken of oogsten.

Er wordt altijd gebruik gemaakt van eerlijke reclame- en marketingtechnieken.

Beginsel 10: Respect voor het milieu

Organisaties die Fair Trade-producten produceren, maximaliseren het gebruik van grondstoffen uit duurzaam beheerde bronnen in hun assortiment. En kopen die waar mogelijk lokaal.
Ze gebruiken productietechnologieën die streven naar vermindering van het energieverbruik. De voorkeur gaat naar technologieën voor hernieuwbare energie. Zodat de uitstoot van broeikasgassen geminimaliseerd wordt.
De impact op de afvalstroom op hun omgeving laat je zo weinig mogelijk zijn.

Je maakt gebruik van biologische productiemethoden of productiemethoden met een laag pesticiden gebruik.

Kopers en importeurs van Fair Trade-producten geven voorrang aan het kopen van producten gemaakt van grondstoffen die afkomstig zijn uit duurzaam beheerde bronnen en de minste algemene impact op het milieu hebben. Alle organisaties gebruiken zoveel mogelijk gerecyclede of gemakkelijk biologisch afbreekbare materialen voor het verpakken, en goederen worden zoveel mogelijk over zee verzonden.

Wist jij dat je dat allemaal onderschrijft als je kiest voor een fairtrade aankoop? Ik zei het toch. Nog veel meer om je goed over te voelen.

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Vragen?